Zapytanie ofertowe - Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Do pobrania: Zapytanie ofertowe na Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem:

1.Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Łącku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia".