Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Podziel się:

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko".

Do pobrania: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO.

Nazwa zadania: Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu p.n.:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko"

Do pobrania: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO.

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu p.n.:

Informacja o wyborze oferty

Do pobrania: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem:

1. Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Łącku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe - Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Do pobrania: Zapytanie ofertowe na Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem:

1.Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Łącku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia".

Zapytanie ofertowe - Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi