Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Podziel się:

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży"

Do pobrania: Zapytanie ofertowe dla postępowania na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży"

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. NADZORU INWESTORSKIEGO 1. Konkurs organizowany w ramach projektu pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu...
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja dotycząca ofert

Łącko dnia 30.01.2018 r. Informacja dotycząca ofert spełniających formalne wymogi na wole stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Informacja dotycząca ofert