Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Informacja dotycząca ofert

Łącko dnia 30.01.2018 r. Informacja dotycząca ofert spełniających formalne wymogi na wole stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Informacja dotycząca ofert Czytaj więcej: Informacja dotycząca ofert

Informacja o wynikach naboru

Łącko dnia 01.02.2018 r.  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego   w ramach projektu pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
 Informacja o wynikach... Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem i dostawą do Urzędu Gminy Łącko”.

Do pobrania: „Zakup materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem i dostawą do Urzędu Gminy Łącko”

 Zapytanie ofertowe na...

Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego nr PNO.271.18.2020

 

 

 

 

 Odpowiedź na pytanie do... Czytaj więcej: Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego nr PNO.271.18.2020

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. Zakup materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem i dostawą do Urzędu Gminy Łącko

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe nr PNO.271.18.2020

 Informacja z otwarcia...
1 ... 12 13 14
następna