Podsumowanie wyjazdów edukacyjnych

27 października br. zakończono realizację zadania pn. Organizacja wyjazdów edukacyjnych II tura w ramach projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.

 

Wyjazdy realizowane były w dwóch blokach tematycznych:

  1. W zakresie kompetencji umiejętności uniwersalnych,
  2. W zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

 

Wyjazdy edukacyjne to głównie lekcje, zajęcia wprowadzające, poszerzające i pogłębiające oraz utrwalające treść kształcenia. Inspirują do rozwoju, są punktem wyjścia do samodzielnej pracy naukowej oraz do samokształcenia. Wyjazdy niezależnie od danego programu edukacyjnego mają w sobie dużo aspektów humanistycznych i filozoficznych. Wyjazdy są źródłem wiedzy uczniów, a operatywna wiedza jest podstawą kształtowania ich wartości społecznych, przekonań, poglądów oraz umożliwia formułowanie i przestrzeganie określonych kryteriów oceny zjawisk, faktów, procesów kulturowych, technicznych, przyrodniczych, społecznych.

 

Celem organizacji wyjazdów edukacyjnych było zdobycie przez uczestników projektu/uczniów wysokiej wartości praktycznej i teoretycznej. Poznania zjawisk i rzeczy, rozwijania myślenia, spostrzegawczości, wyobraźni oraz utrwalenia zdobytej wiedzy. Korzyści, które zyskuje uczeń podczas udziału w wycieczce edukacyjnej (efekty) to:

- osiągnięcie lepszych wyników nauczania,

- poznanie miejsc bliższych i dalszych,

- wzbudzanie zainteresowania życiem własnego środowiska,

- zainteresowanie przedmiotem,

- przyswajanie wiedzy za pomocą zmysłów, - ułatwienie wyboru przyszłego zawodu,

- kształtowanie naukowych poglądów na świat,

- wyzwalanie szacunku dla ludzi pracy. 

 

Zrealizowano 62 wyjazdy dla 1860 uczestników projektu w tym:

- 46 wyjazdów dla 1380 uczniów szkół z terenu Gminy Łącko biorących udział w projekcie w zakresie kompetencji umiejętności uniwersalnych do:

  • Wieliczki (12 wyjazdów dla 360 uczniów), program każdego wyjazdu obejmował: zwiedzanie Kopalni soli w Wieliczce (z przewodnikiem), obiad oraz pobyt w Tężni solankowej w Wieliczce;

 

  • Krakowa (10 wyjazdów dla 300 uczniów), program każdego wyjazdu obejmował: zwiedzanie Rynku i Podziemi rynku, Kościoła Mariackiego, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Barbakanu w Krakowie (z przewodnikiem), obiad oraz udział w warsztatach w Teatrze Groteska w Krakowie;

 

  • Bochni (12 wyjazdów dla 360 uczniów), program każdego wyjazdu obejmował: zwiedzanie Kopalni soli w Bochni (z przewodnikiem), obiad oraz udział w zajęciach edukacyjnych w kopalni;

 

  • Zakopanego (12 wyjazdów dla 360 uczniów), program każdego wyjazdu obejmował: spacer po Zakopanem (z przewodnikiem) m.in.: Skocznia „Wielka Krokiew” im. Stanisława Marusarza, Stary Kościółek, Cmentarz „Na Pęksowym Brzyzku”, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego i ul. Krupówki, obiad oraz wyjazd kolejką na Gubałówkę;

 

- 16 wyjazdów dla 480 uczniów szkół z terenu Gminy Łącko biorących udział w projekcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych do:

  • Krakowa, program każdego wyjazdu obejmował: udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, obiad oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego w Krakowie (z przewodnikiem).

 

Wartość realizacji zadania wyniosła: 308 700,00 PLN w tym:

  • W zakresie kompetencji umiejętności uniwersalnych: 232 380,00 PLN;
  • W zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych: 76 320,00 PLN.

 

Zdjęcie 1 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 2 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 3 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 4 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 5 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 6 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 7 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 8 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 9 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 10 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 11 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 12 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 13 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 14 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 15 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 16 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 17 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 18 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 19 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 20 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 21 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 22 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 23 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 24 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 25 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 26 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 27 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 28 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 29 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 30 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 31 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 32 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 33 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 34 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 35 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 36 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 37 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 38 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 39 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 40 Wyjazdy edukacyjne
Zdjęcie 41 Wyjazdy edukacyjne