Otwarta rekrutacja ciągła na rok szkolny 2022/2023 !!

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2022 r. uruchomiona została rekrutacja ciągła do projektu  pn. „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2022/2023. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania, dostępne są pod linkiem: https://www.lacko.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2.html

Więcej informacji w Szkołach lub w Urzędzie Gminy w Łącku (Biuro projektowe - pokój nr 27).