"Zimowy pejzaż" i "bałwankowy lampion"

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wykazali się niezwyłą twórczością i kreatywnością. Wykonali piękne prace:

1 temat: ,, Zimowy pejzaż" obrazek posypywany grysikiem.
2 temat: ,, Bałwankowy lampion"

(Zajęcia rozwijające: artystyczne).