Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży"

Do pobrania: Zapytanie ofertowe dla postępowania na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży"

Podziel się: