Zajęcia z robotyki i programowania

Przedstawiamy dokumentację fotograficzną z zajęć z robotyki i programowania...

Zdjęcie 1 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 2 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 3 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 4 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 5 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 6 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 7 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 8 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 9 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 10 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 11 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 12 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 13 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 14 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 15 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 16 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 17 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 18 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 19 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 20 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
Zdjęcie 21 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 22 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 23 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 24 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 25 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 26 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 27 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 28 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kiczni
Zdjęcie 29 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 30 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 31 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 32 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 33 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 34 Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku
Zdjęcie 35 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 36 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 37 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 38 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 39 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 40 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 41 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 42 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
Zdjęcie 43 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 44 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 45 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 46 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 47 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 48 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 49 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 50 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 51 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 52 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 53 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 54 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 55 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
Zdjęcie 56 Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagorzynie