Zajęcia rozpoczęte !

W październiku rozpoczęła się realizacja zajęć w ramach projektu w Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych  w gminie Łącko.

Uczniowie należą do zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (korekcyjno-kompenacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne), zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i społeczne: koła zainteresowań.

Zdjęcia przedstawiają grupy rozwijajace kompetencje kluczowe i społeczne: koła zainteresowań: język angielski w Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz koło zainteresowań: szkolni przyrodnicy w Szkole Podstawowej w Obidzy, zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej w Jazowsku oraz zajęcia rozwijające z matemtyki w Szkole Podstawowej w Zabrzeży.