"Szkolni Przyrodnicy" jesienią....

Grupa zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i społczne: koła zainteresowań - Szkolni Przyrodnicy ze Szkoły Podstawowej w Obidzy, aktywnie spędzają czas w terenie...

Zdjęcie 1 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 2 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 3 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 4 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 5 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 6 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 7 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 8 Zajęcia w SP Obidza
Zdjęcie 9 Zajęcia w SP Obidza