Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. rozliczeń - „Projektu pn. „ Szkoły na „ 6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie...
 Nabór na wolne... Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. rozliczeń - „Projektu pn. „ Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach...
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko

1. Wymagania I.      Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne): 1) Obywatelstwo polskie. * 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3) Nieposzlakowana opinia. 4) Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne...
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO  OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFORMATYKI W URZĘDZIE GMINY ŁĄCKO 1. Wymagania  I. Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne): 1) Obywatelstwo polskie. * 2)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych....
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko

Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”

29 czerwca 2018 r. Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa...
 Gmina Łącko podpisała... Czytaj więcej: Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”

Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”

  18 kwietnia 2019 r. Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego...
 Gmina Łącko podpisała... Czytaj więcej: Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”

Czyste Powietrze

  Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku...
Czyste Powietrze Czytaj więcej: Czyste Powietrze

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna

Gmina Łącko otrzymała wsparcie w postaci grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim...
 Małopolska Tarcza... Czytaj więcej: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna
1 ... 8 9 10
następna