Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego nr PNO.271.18.2020

Zapytanie

"w OPZ przy smyczach  pojawia się zapis (opcja - zawieszka na komórkę).

Jako kryterium oceny ofert jest wyznaczona cena 100%.

Smycz z zawieszką a bez zawieszki kosztuje inaczej.

Proszę o sprostowanie opisu i umieszczenie na stronie internetowej jednoznacznego opisu tej pozycji."

 

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem do Zapytania ofertowego o numerze PNO.271.18.2020, dotyczącym produktów, o których mowa w punkcie II.1.3) zapytania ofertowego jakim są smycze reklamowe, informuję, że zaoferowane smycze nie muszą posiadać zawieszki do komórki.

Jeżeli smycze te będą posiadały opcję zawieszki, nie będą one dodatkowo punktowane.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

Podziel się: