Informacja o wynikach naboru

Łącko dnia 01.02.2018 r.

 Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

 

w ramach projektu pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Józef Szymański zamieszkały w miejscowości Nowy Sącz


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Józef Szymański spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazał się fachową wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska Inspektor – ds. nadzoru inwestorskiego co zostało potwierdzone w procesie rekrutacji.

WÓJT

/-/ Jan Dziedzina

Pobierz