Informacja dotycząca ofert

Łącko dnia 30.01.2018 r.

Informacja dotycząca ofert spełniających formalne wymogi

na wole stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

w ramach projektu pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy wpłynęła 1 oferta. 

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu naboru zakwalifikowała się następująca osoba spełniająca wymogi formalne:

Pan  Józef Szymański , zam. Nowy Sącz  

 

WÓT

/-/ Jan Dziedzina

Pobierz

Podziel się: