Dostosowanie palcówek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń/sal przeznaczonych na tworzone pracownie informatyczno-językowe w szkołach realizujących projekt "Szkoły na 6 w gminie Łącko"

W ramach projektu wykonano zadanie mające na celu dostosowanie obiektów/szkół, w których realizowany jest projekt „Szkoły na 6 w gminie Łącko” do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakupiono schodołazy oraz wózki inwalidzkie do szkół podstawowych w Zarzeczu, Kiczni i Zagorzynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku oraz dostosowano pomieszczenie toalety w Szkole Podstawowej w Maszkowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku.

Ogólna wartość poniesionych wydatków wyniosła 87 804,78 PLN w tym:

- zakup schodołazów i wózków inwalidzkich: 48 949,99 PLN (finansowanie w całości ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa)

-  dostosowanie toalet: 38 854,79 PLN (finansowanie w całości ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa)

 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było wykonanie prac polegających na przystosowaniu pomieszczeń/sal lekcyjnych do potrzeb tworzonych pracowni informatyczno-językowych w szkołach podstawowych w Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy.

Zakres prac obejmował: budowę sieci LAN i elektrycznej, malowanie pomieszczeń, montaż rolet okiennych oraz klimatyzatorów.

Ogólna wartość poniesionych wydatków wyniosła 100 344,34 PLN w tym:

 - 88 195,22 PLN (finansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa)

 - 12 149,12 PLN (finansowanie ze środków Gminy Łącko).