24.05.2023 - Zapytanie ofertowe na przygotowanie filmu o zakresie działalności Urzędu Gminy Łącko w polskim języku migowym na stronę internetową Urzędu w ramach przedsięwzięcia "Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty”

001

 

Wójt Gminy Łącko zaprasza do składania ofert na na przygotowanie filmu o zakresie działalności Urzędu Gminy Łącko w polskim języku migowym z opisem usługi na stronę internetową Urzędu Gminy (https://lacko.pl) w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod poniższym adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159754

 

00000