14.07.2023 - Zapytanie ofertowe na Opracowanie oraz wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia "Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty”

pefron

Wójt Gminy Łącko zaprasza do składania ofert na Opracowanie oraz wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod poniższym adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166647

 

Obraz1