1 września 2021 rusza rekrutacja ciągła do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”

Informujemy, iż od dnia 1 września 2021 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu  pn. „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania, znajduje się poniżej w zakładce: Rekrutacja 2021/2022 – dokumenty .

Więcej informacji w Szkołach lub w Urzędzie Gminy w Łącku (Biuro projektowe - pokój nr 27).