Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku ogłasza rekrutację uzupełniającą do  projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zamieszkujących na obszarze Gminy Łącko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu...

 Rekrutacja... Czytaj więcej: Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko"

Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Restauracji Pod Jabłonią  odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

W spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście: Wójt  Gminy Łącko- Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady Gminy Łącką- Pani Bernadetta Wąchała- Gawełek, Zastępca Wójta Gminy Łącku- Pan Paweł Dybiec, Sekretarz Gminy Łącko- Pan Wojciech Jamro,  przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Elżbieta Sopata,  Ksiądz Prałat Józef Trzópek oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym koordynator projektu Pani Janina Lizoń.

           W świąteczny klimat wprowadził wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem Ksiądz Prałat Józef Trzópek. Następnie świąteczne życzenia oraz ciepłe słowa do zgromadzonych skierowali Wójt Gminy Łącko- Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko- Pani Bernadetta Wąchał- Gawełek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku- Pan Artur Kotas. 

Galeria>>>>

 Spotkanie Wigilijne... Czytaj więcej: Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

Wigilia dla osób starszych oraz samotnych 2018 r

Święta Bożego Narodzenia i czas, który je poprzedza jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

Galeria>>>>

 Wigilia dla osób... Czytaj więcej: Wigilia dla osób starszych oraz samotnych 2018 r

INFORMACJA

           Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, w okresie od stycznia do czerwca  2019 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek do dnia 31.12.2018.

INFORMACJA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM OSOBOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY ŁĄCKO W 2019 ROKU

Zarządzenie nr 181>>>>

Ogłoszenie o konkursie>>>>

DRUKI:

Oferta realizacji Zadania Publicznego>>>>

Sprawozdanie z wykonania Zadania Publicznego>>>>

 OTWARTY KONKURS OFERT NA...

Informacja, o odbiorze paczek żywnościowych

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się: 28,29,30 listopada 2018 r w godź. od 8°° do 14°°  w Fundacji Rozwoju Gminy Łącko – Łącko.

Uprawnionymi do odbioru żywności w ramach programu są  tylko osoby  posiadające stosowne skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. Przypominamy , że dystrybucja żywności skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnej, 1056 zł dla osoby w rodzinie.  

 

 

 Informacja, o odbiorze...

Projekt Małopolski Tele-Anioł

”Małopolski Tele-Anioł” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących...
 Projekt Małopolski... Czytaj więcej: Projekt Małopolski Tele-Anioł

INFORMACJA

           Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,, w okresie od września do grudnia 2018 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek do dnia 31.08.2018.

INFORMACJA