Aktualności

Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA

Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA osoby po 60 roku życia do udziału w projekcie socjalnym  „Aktywny Senior” realizowanym przezOśrodek Pomocy Społecznej  w Łącku


 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 Program Pomocy Dzieciom... Czytaj więcej: Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku po przeprowadzeniu drugiej rekrutacji do projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” rozpoczął działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej dla uczestników w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu.

 „Aktywizacja społeczno... Czytaj więcej: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Zapytanie ofertowe.

Wykonanie usługi cateringowej dla łącznie 25 osób ( podzielono 25 osób na 3 grupy : 8os, 8os, 9os ) uczestniczących w  2 spotkaniach podczas zajęć grupowych  zorganizowanych w Sali szkoleniowej –budynek Urzędu Gminy w Łącku, Łącko 445  realizowanych w ramach  projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Zapytanie ofertowe.

Informacja o przeniesieniu obsługi Świadczeń Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje że, od 24 lutego br. obsługa  Świadczeń Rodzinnych została przeniesiona do nowej siedziby w budynku przy zajezdni autobusowej (wejście przez poczekalnie autobusową).


 Informacja o... Czytaj więcej: Informacja o przeniesieniu obsługi Świadczeń Rodzinnych

POMOC DLA WASYLA

Wasyl ma 5 lat i jest od urodzenia niepełnosprawny z powodu obustronnego głębokiego niedosłuchu zmysłowo-nerwowego. W lutym 2015 roku w Klinice Otorynolaryngochirurgii Światowego Centrum Słuchu w Nadarzynie został poddany zabiegowi wszczepienia implantu ślimakowego do ucha prawego.

POMOC DLA WASYLA Czytaj więcej: POMOC DLA WASYLA

17.06.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu - dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych...

 17.06.2016 - ZAPYTANIE... Czytaj więcej: 17.06.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa...

01.06.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa materiałów budowlanych instalacyjno-sanitarnych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów budowlanych instalacyjno-sanitarnych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu - dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych...

 01.06.2016 - ZAPYTANIE... Czytaj więcej: 01.06.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa materiałów budowlanych instalacyjno-sanitarnych dla realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...

24.05.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...

 24.05.2016 - ZAPYTANIE... Czytaj więcej: 24.05.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...