Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łącko (II półrocze 2018 r.)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dla zadania pn. "Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków...

 Informacja o... Czytaj więcej: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - Przygotowanie, dostarczanie oraz wydawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Łącko (II półrocze 2018 r.)

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej: "Dobry Start" dla ucznia

Projekt Małopolski e-Senior

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje o możliwości udziału w projekcie Małopolski e-Senior. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Projekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie Gminy Łącko przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.  Projekt Małopolski... Czytaj więcej: Projekt Małopolski e-Senior

Spotkanie Autorskie z Panem Franciszkiem Opydem

           W dniu 26 stycznia 2018 roku  w Sali Lustrzanej Hali- Widowiskowo Sportowej w Łącku odbyło się spotkanie autorskie z Panem Franciszkiem Opydem- poetą pochodzącym z Maszkowic. Organizatorami spotkania był Wójt Gminy Łącko, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku oraz Klub Seniora...
 Spotkanie Autorskie z... Czytaj więcej: Spotkanie Autorskie z Panem Franciszkiem Opydem

PILNE!!! Świadczenia Rodzinne


2018 Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego czytaj.....


Zmiana organu w sprawie zadań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego czytaj.....

 PILNE!!! Świadczenia...

Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

W dniu 19 grudnia 2017 roku w Restauracji Pod Jabłonią  odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

 Spotkanie Wigilijne... Czytaj więcej: Spotkanie Wigilijne uczestników projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.

Wigilia dla osób starszych i samotnych.

Święta Bożego Narodzenia i czas, który je poprzedza jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

 Wigilia dla osób... Czytaj więcej: Wigilia dla osób starszych i samotnych.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ

WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA W
RAZ Z WYŻYWIENIEM OSOBOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY ŁĄCKO W 2018 ROKU.

 OTWARTY KONKURS OFERT NA... Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ