Wsparcie dla seniora

W jaki sposób można zgłosić potrzebę pomocy w ramach akcji Wspieraj Seniora?

 

 Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel.  22 505 11 11.

 Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

 Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala usługę wsparcia, następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

 Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior,  który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.  Senior ponosi jedynie rzeczywisty koszt zakupów. Pomoc w postaci usług np. w sprawach urzędowych są nieodpłatne.

 Seniorze odbierając zakupy pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: noś maseczkę, używaj rękawiczek jednorazowych, zachowuj dystans.

 Senior może także zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr tel. 18 41 40 735

 Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii pod nr tel. 22 505 11 11.

 

 

Podziel się: