Szkolenia organizowane przez Bank Żywności w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, Podprogram 2017 w ramach Działań Towarzyszących.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że 13.12.2017 roku o godz.10 w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko odbędą są kolejne szkolenia organizowane przez Bank Żywności w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, Podprogram 2017 w ramach Działań Towarzyszących. Realizacja warsztatów i szkoleń jest obowiązkowym elementem programu i jest kierowana do osób odbierających żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2017. Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń obejmuje: warsztaty z edukacji ekonomicznej- umiejętne gospodarowanie budżetem domowym i finansami (np. planowanie wydatków, oszczędzanie, umiejętne dokonywanie wyborów dotyczących robienia codziennych zakupów), warsztaty żywieniowe- zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania ( tworzenie prawidłowych jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych w różnym wieku, prawidłowe odżywianie przy różnego rodzaju schorzeniach), warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności- weryfikacja posiadanej wiedzy dotyczącej robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Dodatkowo w czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej zagospodarować żywność z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2017.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2017.