Składanie wniosków ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,,

           Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,, w okresie od stycznia do czerwca 2018 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek do dnia 22 grudzień 2017.

       

 

 

 Z poważaniem

                                                                                                                                Artur Kotas

                                                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Łącku