01.07.2019 - Rozpoczęcie działalności PWD

Gmina Łącko – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od lipca 2019 r. realizuje projekt pn. “Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
 
Placówka Wsparcia Dziennego ma siedzibę w Szkole Podstawowej w Zagorzynie, 33-390 Łącko, Zagorzyn 172.