Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

STOP PRZEMOCY SZUKAJ POMOCY


CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE?
Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe,albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób. W szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszające ich godność,nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną. Powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
KTO MOŻE BYĆ OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE?
- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, oparzenie,bicie przedmiotami.
Przemoc psychiczna : wyśmiewanie,szydzenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z bliskimi.
Przemoc seksualna: wymusznie pożycia seksualnego, wymusznie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymusznie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości.
                                        
PAMIĘTAJ !!!!


JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY w Twoim otoczeniu, często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia,obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci - ZAREAGUJ!!!!!!!!!


JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY:                                                                                                                                                                                                                                 
 
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 

 •  Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie: tel. 517-577-892; Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, tel. 18-414-07-35 (porady prawne, psychologiczne i socjalne);  

 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu tel. 18/443-82-51,18/443-75-91, 18/444-26-72

 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku ( Świetlica Środowiskowa) tel.         18/ 444-52-28

 •  Posterunek Policji w Łącku tel. 18/ 444-60-07

 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu gdzie znajduje się hostel otwarty 24h   tel. 18/442-03-52 www.soik.pl   

 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY NIEBIESKA LINIA tel. 0/800-200-02  www.niebieskalinia.pl , poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype(pogotowie.niebieska.linia) Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się się językiem migowym.

 • Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie opracowały ”Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.

   W informatorze – poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią – zaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

   

  Elektroniczną wersje Informatora wraz z załącznikami możecie Państwo nieodpłatnie pobrać ze strony:https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/.

 
PLIKI DO POBRANIA: 
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png ULOTKA INFORMACYJNA (format PDF)

 Osobisty plan awaryjny - poradnik

 Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku

PLAKAT

 Poradnictwo Specjalistyczne

 Program Korekcyjno-Edukacyjny

 


Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31.02.2022r. pomiędzy Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę a Powiatem Nowosądeckim reprezentowany przez Marka Kwiatkowskiego 

Od dnia 01.stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Powiat Nowosądecki powierza, a Powiat Limanowski przyjmuje do wykonania zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz:

1. Zapewnienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, będącym w sytuacji kryzysowej natychmiastowej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych- schronienia do 3 miesięcy.

2. Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) schronienia do 3 miesięcy.

         Mieszkańców gminy Łącko obsługuje:

       Ośrodek Interwencji Kryzysowej   

          ul. Zygmunta Augusta 8

           34-600 Limanowa

                    Numer kontaktowy: w godzinach 7:15 – 15: 15   

                              tel. stacjonarny: 18 33 37 912            

lub telefon komórkowy: 573 782 441

Numer tel. po godzinie 15:15 : 883 211 552

 

Interwencja kryzysowa

Dyżury Specjalistów

W ramach PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w Gminie Łącko w okresie od 1 marca 2022 r. w każdy wtorek od godziny 15,30 do godz. 16,30 w pomieszczeniach Klubu Seniora w Łącku (Ośrodek Zdrowia) pełnić  dyżury będą Specjaliści do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

Dyżury Specjalistów

Szkolenie 10 maja 2017

W dniu 10 maja 2017 roku w Łącku odbyło się szkolenie z zakresu „ Jak skutecznie działać interdyscyplinarnie w środowisku lokalnym – rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, prowadzone przez  specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią mgr Joannę Dyrcz. W szkoleniu brali...
Szkolenie 10 maja 2017 Czytaj więcej: Szkolenie 10 maja 2017

Bazy danych – rejestry: podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla...
 Bazy danych – rejestry:... Czytaj więcej: Bazy danych – rejestry: podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Razem przeciwko przemocy

Udzielananie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej kobietom.

Razem przeciwko przemocy Czytaj więcej: Razem przeciwko przemocy