Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. zatwierdzona została zmiana w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1161, 60 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nadal wydawane są skierowania do otrzymania żywności.

Podziel się: