DOFINANSOWANIA PROGRAMÓW

Obowiązek działań Informacyjnych (Dz. U. z 2021 r poz.953)

DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


de


DOTACJA  CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ REALIZACJĘ NOWYCH ZADAŃ LUB ROZSZERZENIE ZAKRESU I DOSTĘPNOŚCI DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH USŁUG

 

                                               OBSZAR DZIAŁANIA

„KONTYNUACJA Z ROKU 2021 PORADNICWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PUNKTU KONSULTACYJNEGODLA OSÓB I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYZYSIE”

 

DOFINANSOWANIE

44 899,00 zł

                                                KOSZT CAŁKOWITY

                                                     56 124,00 zł

 DOTACJA CELOWA BUDŻETU... Czytaj więcej: DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie

Wieloletniego programu wspierania
Finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Utrzymania ośrodka pomocy społecznej

 Utrzymania ośrodka
pomocy społecznej, w tym na
zadania/działania związane z rozwojem
pomocy społecznej

 Utrzymania ośrodka... Czytaj więcej: Utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dofinansowanie Senior +

PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025- EDYCJA 2023, MODUŁ II

 

   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021- 2025

Edycja 2023, Moduł II

Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klubu „Senior+”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 101 023,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 213 773,00 zł

Opis zadania: Celem  operacyjnym  Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom (dofinansowanie 50 miejsc) – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Łącko. Realizacja programu polega na zapewnieniu kontynuacji funkcjonowania Klubu Senior+ w Łącku. Oferta usług zapewnia co najmniej 20 godzin tygodniowo zajęć. Celem zadania publicznego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Łącko oraz stworzenie im możliwości do wyrażania swoich potrzeb, dostosowanych do ich możliwości. W ramach Programu Senior+ zapewnia się Seniorom z terenu Gminy Łącko dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy aktywnie spędzają czas wolny poprzez zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W swojej ofercie Klub Senior+ realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć kulinarnych, manualnych, ruchowych, czytelniczych, wyjazdów do teatru, kina oraz na wycieczki. Oferta usług została przygotowana przez realizatora zadania publicznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

Zakładane rezultaty to:

 1. Objęcie wsparciem 50 osób w wieku po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Łącko, w tym osób z niepełnosprawnościami
 2. Realizacja zajęć kulinarnych dla chętnych członków Klubu Seniora (promowanie zdrowego odżywiania się wśród seniorów, tworzenie możliwości pracy zespołowej, przygotowanie potraw do degustacji)
 3. Realizacja zajęć manualnych dla chętnych członków Klubu Seniora (wykonane prace różnymi technikami, m.in. prace okolicznościowe i inne, usprawnienie manualne, zagospodarowanie czasu wolnego, pobudzenie zainteresowań)
 4. Realizacja zajęć ruchowych dla chętnych członków Klubu Seniora (podtrzymanie i zwiększenie sprawności ruchowej seniorów przy zastosowaniu różnych form aktywności ruchowej: aerobik, gimnastyka ogólnousprawniająca angażująca cały układ ruchowy)
 5. Realizacja zajęć grupy dyskusyjnej "Senior+ Książka" dla chętnych członków Klubu Seniora (rezultatem jest ilość wypożyczonych książek i spotkania w grupie)
 6. Realizacja zajęć grupy szaradzistów dla chętnych członków Klubu Seniora (rezultatem jest ilość osób biorących udział w zajęciach i korzystających z dostępnych gier logicznych, planszowych, puzzli itp., podniesienie sprawności intelektualnej)
 7. Realizacja spotkań okolicznościowych dla 50 osób (integracja rówieśnicza, kontakt w grupie, ograniczenie poczucia osamotnienia, zapobieganie izolacji seniorów)
 8. Realizacja usługi aktywizującej społecznie: tj. spotkania międzypokoleniowe dla chętnych członków Klubu Seniora (wizyty dzieci ze szkół z terenu Gminy Łącko w Klubie Seniora, spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej)
 9. Realizacja usług edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych dla 50 osób (aktywizacja psychospołeczna, usprawnienie zdolności intelektualnych poprzez udział w konsultacjach, spotkaniach z psychologiem, pracownikiem socjalnym, kierownikiem OPS, policją, udział w wykładach, warsztatach i innych)
 10. Realizacja oferty sportowo- rekreacyjnej dla 50 osób (udział w wycieczkach autokarowych i pieszych, wyjazdach do teatru i inne, wypoczynek, relaks, poznanie nowych miejsc)
 11. Realizacja promocji Klubu Seniora (informacje promujące działalność Klubu Senior+ w lokalnej prasie i inne)

 

Klub Senior+ w Łącku jest czynny:

Poniedziałek   9.30-13.30

Wtorek            11.30- 15.30

Środa              9.30- 13.30

Czwartek        11.30- 15.30

Piątek             9.30- 13.30

Telefon: 517 577 892

Dofinansowanie Senior + Czytaj więcej: Dofinansowanie Senior +
1 2
następna