DOFINANSOWANIA PROGRAMÓW

Obowiązek działań Informacyjnych (Dz. U. z 2021 r poz.953)

Dofinansowanie Program integracji społecznej

de


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „ Bezpiecznie i z zasadami”.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystąpił do realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „ Bezpiecznie i z zasadami ”.- finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

NAZWA PROGRAMU:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 473 zł

Całkowita wartość inwestycji: 23 473 zł

Czas realizacji Programu: rok 2022

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych i warsztatów  prowadzonych przez specjalistów. Policjanci przeprowadzą szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci i Strażacy uświadomią mieszkańców jak bezpiecznie używać ognia i zwrócą uwagę na zagrożenia. Pracownicy socjalni przeprowadzą cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodziców małoletnich dzieci

ADRESACI PROGRAMU:

Mieszkańcy osiedla Romskiego

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie spotkań edukacyjnych i warsztatów objęci będą mieszkańcy Osiedla Romskiego, u których realizowane będzie wsparcie do końca 2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu

 (18) 4140743.

 Dofinansowanie Program...

DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


de


DOTACJA  CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ REALIZACJĘ NOWYCH ZADAŃ LUB ROZSZERZENIE ZAKRESU I DOSTĘPNOŚCI DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH USŁUG

 

                                               OBSZAR DZIAŁANIA

„KONTYNUACJA Z ROKU 2021 PORADNICWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PUNKTU KONSULTACYJNEGODLA OSÓB I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYZYSIE”

 

DOFINANSOWANIE

44 899,00 zł

                                                KOSZT CAŁKOWITY

                                                     56 124,00 zł

 DOTACJA CELOWA BUDŻETU... Czytaj więcej: DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie

Wieloletniego programu wspierania
Finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Utrzymania ośrodka pomocy społecznej

 Utrzymania ośrodka
pomocy społecznej, w tym na
zadania/działania związane z rozwojem
pomocy społecznej

  Utrzymania ośrodka... Czytaj więcej: Utrzymania ośrodka pomocy społecznej
1 2
następna