DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA WRAMACH DOFINANSOWANIA UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ