Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA

Wójt Gminy Łącko

ZAPRASZA

osoby po 60 roku życia

do udziału w projekcie socjalnym 

„Aktywny Senior”

realizowanym przez

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łącku

Konferencja inaugurująca projekt

6 kwietnia 2017r.

Godzina 14 00 

Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku  (sala lustrzana)

KLUB SENIORA

WYKŁADY

bezpieczeństwo

edukacja zdrowotna

edukacja psychospołeczna  

nauka aktywności fizycznej

WARSZTATY

warsztaty teatralne

warsztaty kulinarne

warsztaty florystyczne

Warsztaty poznajemy najbliższą okolicę

Spotkania integracyjne

Wycieczka

Wyjazd do teatru