02.09.2019 - Start rekrutacji do projektu

Gmina Łącko - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Beneficjent projektu pn.  “Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko” informuje, że od 02.09.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie. 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem “Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.
 
Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.