Razem przeciwko przemocy

Informujemy Państwo o realizowanym przez Fundację Iwo - Doradztwo Obywatelskie projekcie o nazwie   "Razem przeciwko przemocy" dot. problemu przemocy domowej, której ofiarami są kobiety. Projekt realizowany jest z dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. W ramach projektu będzie między innymi udzielana bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna kobietom, które doświadczają przemocy. Pomoc udzielana będzie w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 17a, po wczesniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod nr  731-994-625. 

 

 

 

 

informacja-002