Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

 

 

інформація за телефоном: 18 4140743

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1320 zł na osobę w rodzinie (600 zł x 220%)

1707,20 zł  dochód dla osoby samotnej (776 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 18 4140743

Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze:

powidła śliwkowe, makaron, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej

Zestaw 6 artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. W przypadku zmian cen rynkowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonać zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów.

Wnioski można składać do 17 lutego 2023r.