Placówka Wparcia Dziennego Zagorzyn

Placówka Wsparcia Dziennego powstała w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko” i znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.

Głównym celem PWD jest zapewnienie opieki dzieciom/uczestnikom projektu z terenu Gminy Łącko uczącym się w szkołach podstawowych oraz średnich do 18 roku życia poprzez organizację czasu wolnego dziecka, pomoc w nauce/wyrównywanie braków edukacyjnych, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, które aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, warsztatach, innych.

Placówka ze środków UE i BP została wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauki, zabawy, pracy zespołowej oraz aktywności sportowej.

Pomieszczenia PWD podzielone są na dwie sale, jedną „cichą” w której dzieci w spokoju mogą odrabiać lekcje domowe, czytać książki, korzystać z narzędzi edukacyjnych, komputerów, programów edukacyjnych, różnorodnych gier, puzzli, klocków oraz drugiej przeznaczonej do aktywności ruchowej, w której znajduje się stół do tenisa stołowego, cymbergaj, stół do piłkarzyków, tarcza elektryczna i inne sprzęty do zajęć sportowo – rekreacyjnych.

W Placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia m.in.:

  • Warsztaty z kompetencji informatycznych m.in. robotyki, programowania,
  • Warsztaty z kompetencji informatycznych z zakresu technologii społeczeństwa informacyjnego,
  • Warsztaty z zakresu kompetencji: świadomość i ekspresja kulturalna,
  • Warsztaty z zakresu kompetencji: umiejętność uczenia się m.in. metod i technik efektywnego uczenia się.