Aktualności

Debata Społeczna

Debata Społeczna

"POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE-MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW"

 

więcej.........

Debata Społeczna

Projekt socjalny pt. „Aktywny senior”

AKTYWNY SENIOR

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął realizacje projektu socjalnego pt. „Aktywny senior” projekt jest współfinansowany przez Wojewodę Małopolskiego.

W konferencji inauguracyjnej wzięła udział duża rzesza seniorów z Gminy Łącko oraz władze Gminy na czele z Wójtem Łącka Panem Janem Dziedziną, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko Panią Bernadettą Wąchała - Gawełek i Przewodnicząca Komisji Zdrowia I Pomocy Społecznej Panią Teresą Janczura. Konferencje poprowadził i przedstawił założenia projektu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku Pan Artur Kotas.

 Projekt socjalny pt.... Czytaj więcej: Projekt socjalny pt. „Aktywny senior”

1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi 2. Świadczenie usług pielęgniarskich dla społeczności romskiej

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 349, z późn. zm.), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598).

Szczegóły na Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Łącku


2. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 349, z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku zaprasza do składania ofert cenowych na opiekę pielęgniarską dla społeczności romskiej.

  1. I.          Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich dla społeczności romskiej mieszkającej na osiedlu w Maszkowicach / Jazowsku w Gminie Łącko, w wymiarze minimum 100 godzin zegarowych miesięcznie.

Szczegóły na Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Łącku

 

 1. Świadczenie...

Zapytanie Ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika socjalnego ( umowa zalecenia) w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598). Termin składania ofert do 4.04.2017r.

Szczegóły  na BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

 

Zapytanie Ofertowe

Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA

Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA osoby po 60 roku życia do udziału w projekcie socjalnym  „Aktywny Senior” realizowanym przezOśrodek Pomocy Społecznej  w Łącku


 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ZAPRASZA

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 Program Pomocy Dzieciom... Czytaj więcej: Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku po przeprowadzeniu drugiej rekrutacji do projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” rozpoczął działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej dla uczestników w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu.

 „Aktywizacja społeczno... Czytaj więcej: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Zapytanie ofertowe.

Wykonanie usługi cateringowej dla łącznie 25 osób ( podzielono 25 osób na 3 grupy : 8os, 8os, 9os ) uczestniczących w  2 spotkaniach podczas zajęć grupowych  zorganizowanych w Sali szkoleniowej –budynek Urzędu Gminy w Łącku, Łącko 445  realizowanych w ramach  projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Zapytanie ofertowe.

Informacja o przeniesieniu obsługi Świadczeń Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje że, od 24 lutego br. obsługa  Świadczeń Rodzinnych została przeniesiona do nowej siedziby w budynku przy zajezdni autobusowej (wejście przez poczekalnie autobusową).


 Informacja o... Czytaj więcej: Informacja o przeniesieniu obsługi Świadczeń Rodzinnych