Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku

EFRR_kolor-72dpi
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rzowijanie systemu gospdoarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 
Nr projektu: RPMP.05.02.02-12-0093/19
 
Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 
1 650 218,78 zł.
Wartość projektu: 1 941 433,90 zł brutto.

W ramach tej budowy przewidziano następujące prace: budowę PSZOK w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj z punktami napraw i przygotowania do ponownego użycia roboty rozbiórkowe, budowa wiaty do składowania i segregacji odpadów, montaż oświetlenia, przyłącz wodociągowy, prace w zakresie budowy ogrodzenia, utwardzenia placu i przebudowy drogi, wyposażenie PSZOK kontenery, pojemniki, punkt napraw i odzysku, stróżówka, wykonanie monitoringu, ciągnik, samochód ciężarowy, waga najazdowa i magazynowa, rębak,myjka ciśnieniowa, wózek platformowy, wózek do palet. Planuje się także zakup kontenerów typu dzwon do 16 lokalizacji na terenie Gminy Łącko. Nad pracami czuwać będzie inspektor nadzoru. Przewidziano także działania informacyjnopromocyjne oraz edukacyjne jak zajęcia ekologiczne w szkołach, kampania informacyjna. Na utworzonym PSZOK utworzona zostanie ścieżka edukacyjna z 13 tablicami dotyczącymi segregacji odpadów, ich rodzaju i postępowania z nimi. Szczegółowy opis parametrów dla poszczególnych urządzeń wyposażenia zawarto w PFU załączonym do wniosku oraz w cz. C.2.3.Technologie oraz rozwiązania przyjęte w PFU zostały dobrane do potrzeb inwestycji oraz bazują na obecnych rozwiązaniach technologicznych i budowlanych.

PSZOK będzie przyjmować: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,oraz odpady komunalne określ. na podst. art. 4a. Ustawy o utrzym. czystości i porządku w gminach. PSZOK przyjmować będzie powyżej 11 frakcji wyselekcjonowanych odpadów.

 

EFRR_kolor-72dpi

14.10.2022 r. - Rozlokowanie pojemników typu dzwon w sołectwach Gminy Łącko

Pracownicy Zakładu Gosdpoarki Komunalnej w Łącku w dniu dzisiejszym ropoczęli prace związane z rozwożeniem pojemników typu dzwon do tzw. Mini PSZOKów.  Należy w nich umieszczać odpady, zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. do pojemnika żółtego - tworzywa sztuczne i metale, do pojemnika zielonego - szkło, a do pojemnika niebieskiego - papier...
 14.10.2022 r. -... Czytaj więcej: 14.10.2022 r. - Rozlokowanie pojemników typu dzwon w sołectwach Gminy Łącko

18.02.2022 r. - Postęp prac przy budowie PSZOK w Jazowsku

Postęp prac przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jazowsku.

Efrr-kolor-72dpi

 18.02.2022 r. - Postęp... Czytaj więcej: 18.02.2022 r. - Postęp prac przy budowie PSZOK w Jazowsku

07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Drugie życie odpadów"

Konkurs międzygrupowy "Drugie życie odpadów" Organizatorem konkursu był Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku.  Konkurs realizowany w ramach podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu...
 07.01.2022 r. -... Czytaj więcej: 07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Drugie życie odpadów"

07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Konkurs "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK" Organizatorem konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łącko o nazwie: „Zaprojektuj plakat promujący PSZOK”, zwanego dalej: „Konkursem”, był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.   Konkurs realizowany był w ramach podniesienia...
 07.01.2022 r. -... Czytaj więcej: 07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zaprojektuj plakat promujący PSZOK” został zorganizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w związku z realizacją podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z...
 05.01.2022 r. - Wyniki... Czytaj więcej: 05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Drugie życie odpadów"

Międzygrupowy konkurs plastyczny dla przedszkoli z terenu Gminy Łącko „Drugie życie odpadów” został zorganizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w związku z realizacją podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości...
 05.01.2022 r. - Wyniki... Czytaj więcej: 05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Drugie życie odpadów"

06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu...
 06.12.2021 r. - Konkurs... Czytaj więcej: 06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Drugie życie odpadów"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu...
 06.12.2021 r. - Konkurs... Czytaj więcej: 06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Drugie życie odpadów"

21.12.2021 r. - Zakup kontenerów na PSZOK w Jazowsku oraz pojemników typu dzwon do wszystkich miejscowości Gminy Łącko

W ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku zostały dostarczone kontenery na odpady oraz pojemniki typu dzwon. W ramach dostawy znalazły się: 10 kontenerów i pojemników (typu KP-7 i mniejszych) oraz 48 pojemników typu dzwon. Koszt zakupu to 172 273,80 zł.

Dzięki zakupie wyposażenia PSZOK w Jazowsku w przyszłym roku będzie mógł rozpocząć działalność i służyć mieszkańcom gminy, by mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny bez żadnych dodatkowych opłat. Pojemniki typu dzwon zostaną postawione na terenie wszytskich sołectw Gminy Łącko - po trzy na każdy punkt w kolorach: żółty na tworzywa sztuczne i metale, zielony na szkło i niebieski na papier i tekturę. 

Efrr-kolor-72dpi

 21.12.2021 r. - Zakup... Czytaj więcej: 21.12.2021 r. - Zakup kontenerów na PSZOK w Jazowsku oraz pojemników typu dzwon do wszystkich miejscowości Gminy Łącko
poprzednia
1 2