Wodociągi

 

 

telefon

  Awarię sieci wodociągowej należy zgłosić telefonicznie pod numerem:


  • 18-444-55-58 (wew. 4) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  • 602-680-788 czynny przez całą dobę

 

Numer rachunku bankowego na jaki należy wpłacać należności związane z poborem wody oraz odprowadzaniem ścieków:

30 8805 0009 0000 3261 2000 0030 (Łącki Bank Spółdzielczy)

 

 INFORMACJA

Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odporwadzanie ścieków, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres 3 lat. Decyzja o zatwierdzeniu taryf znajduje się w linku.

Rada Gminy podjeła uchwałę o dopłatach do taryf.

  

 

dokumenty

DOKUMENTY do pobrania:


Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną - załącznik 

WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Dopłaty obowiązujące od 8 października 2021 r.

Taryfy obowiązujące od 8 października 2021 r.

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko 


woda

Badania wody:


 

ROK 2022:

  · Sprawozdania z badań: Czerniec - zbiornik, Łazy Brzyńskie - zbornik, Jazowsko budynek wielofunkcyjny, Gruszów - zbiornik, studnia romy - Maszkowice - 18.03.2022 r.

 · Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łącko w 2021 roku - 04.02.2022 r.

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Łącko - 28.01.2022 r.

 

ROK 2021:

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Łącko - 27.01.2021 r.

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Czarny Potok - 27.01.2021 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 14.05.2021 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 14.05.2021 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 14.05.2021 r.

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK- 14.05.2021 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 22.06.2021 r. 

· Wodociąg Łącko - budynek przepompowni - ujęcie wody - 22.06.2021 r.


 

ROK 2020:

 

 ·Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 03-08-2020 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 03-08-2020 r.

 

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 19.06.2020 r. 

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 19.06.2020 r.

 

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 16.04.2020 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 16.04.2020 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 16.04.2020 r.

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK- 16.04.2020.r.

 


• ROK 2019: 

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK 27.12.2019 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia  27.12.2019 r.

 · Maszkowice - studnia - os. Romskie  13.12.2019 r.

 · Wodociąg Czarny Potok  - 06.12.2019 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - ujęcie wody -  29.11.2019 r.

 · Wodociąg - Czerniec - 11.10.2019 r.

Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 11.10.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 28.06.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 28.06.2019 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia - 28.06.2019 r.

· Wodociąg - Czerniec - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - zbiornik Czarny Potok - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - osiedle Romskie - Maszkowice - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - Gruszów kurek - 31.05.2019 r. 

· Wodociąg - Budynek Wielofunkcyjny Jazowsko - 31.05.2019 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 17.05.2019 r.

· Wodociąg Jazowsko - budynek wielofunkcyjny - 17.05.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 08.03.2019 r.

. Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 08.03.2019 r.

· Wodociąg  Łącko, Przepompownia - 08.03.2019 r.

Wodociąg  Łącko, Zajezdnia autobusowa - 08.03.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 15.02.2019 r.

· Wodociąg Pompownia Łącko - kurek - 15.02.2019 r.

• ROK 2018:

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 14.12.2018 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 14.12.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - budynek ZGK w Łącku - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia Łącko - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - sklep GS Czerniec - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 12.10.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Czarny Potok - zbironik wody czystej - 10.09.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 10.09.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - Budynek Przepompowni - 30.07.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - Budynek ZGK w Łącku - 30.07.2018 r.

· Z.G.K. Łącko - budynek - kurek - 12.06.2018 r.

· Pompownia Łącko - kurek - 12.06.2018 r.

· Zbiornik Czarny Potok - 12.06.2018 r.

· Ośrodek zdrowia Czarny Potok - kurek - 12.06.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 25.05.2018 r.

· Studnia romska - Maszkowice - 18.05.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 18.05.2018 r.
· Czerniec - sklep - 18.05.2018 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia - twardość wody - 09.03.2018 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia - 28.02.2018 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 28.02.2018 r.

· Czarny Potok - 25.01.2018 r.

· Studnia Łazy Brzyńskie - przepompownia - 12.02.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

• ROK 2017:


· Łącko - wodociąg
· Łącko - SUW

· Czerniec - sklep
· Łazy Brzyńskie - zbiornik

· Czarny Potok - zbiornik
· Czarny Potok - ujęcie indywidualne (WP Czarny Potok - zbiornik)