Wodociągi

 

telefon

  Awarię sieci wodociągowej należy zgłosić telefonicznie pod numerem:


  • 18-444-55-58 (wew. 4) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  • 539-071-041 czynny przez całą dobę

 

Numer rachunku bankowego na jaki należy wpłacać należności związane z poborem wody oraz odprowadzaniem ścieków:

30 8805 0009 0000 3261 2000 0030 (Łącki Bank Spółdzielczy)

 

 Obowiązujące stawki opłaty dla korzystających z wodociągu:

1. Miejscowości Łącko - Czerniec - 3,14 zł/ 1 m³ brutto.
2. Miejscowości Łącko - Maszkowice - 3,14 zł/ 1 m³ brutto.
3. Miejscowość Łazy Brzyńskie - 4,50 zł/ 1 m³ brutto.
4. Miejscowści Łącko - Czarny Potok - Szczereż - 4,50 zł/ 1 m³ brutto.
5. Miejscowość Jazowsko - 4,17 zł/ 1 m³ brutto.
6. Miejscowość Olszana - 4,50 zł/ 1 m³ brutto.   
7. Miejscowość Olszana - podmioty gospodarcze - 4,56 zł/ 1 m³ brutto.       
8. Miejscowości Łącko, Czerniec, Maszkowice - podmioty gospodarcze - 3,48 zł/ 1 m³ brutto.
9. Miejscowość Kadcza - 4,50 zł/ 1 m³ brutto.
10. Miejscowość Kadcza - podmioty gospodarcze - 5,12 zł/ 1 m³ brutto.
11. Abonament - 3,24 zł/miesiąc.
 
 

INFORMACJA

Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku informuje, że od dnia 8 października 2022  r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odporwadzanie ścieków, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres 3 lat. Decyzja o zatwierdzeniu taryf znajduje się w linku.

Taryfy (Kadcza) obowiązujące o 01.09.2022 r.

Dopłaty (Kadcza) obowiązujące od 01.09.2022 r. 

Rada Gminy podjeła uchwałę o dopłatach do taryf - plik.

  

 

dokumenty

DOKUMENTY do pobrania:


Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną - załącznik 

WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Oświadczenie określajace tytuł prawny do nieruchomości

Dopłaty obowiązujące od 8 października 2022 r.

Taryfy obowiązujące od 8 października 2022 r.

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko 

Zmiana w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łącko


woda

Badania wody:

 

ROK 2024:

 · Wodociąg Łącko - pompownia - ujęcie - 12.04.2024 r.

 · Wodociąg Łącko - budynek ZGK w Łącku - 12.04.2024 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 12.04.2024 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 12.04.2024 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 09.03.2024 r.

 · Wodociąg Łącko - zajezdnia PKS - 09.03.2024 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 09.03.2024 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 09.03.2024 r.

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Łącko - 11.01.2024 r.

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Czarny Potok - 11.01.2024 r.


ROK 2023:

 · Wodociąg Czarny Potok - ośrodek zdrowia - 01.12.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 01.12.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - ujęcie wody w Łącku - 01.12.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - budynek Łącko 755 - 01.12.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - studnia dolna - 19.09.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - studnia górna - 19.09.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - ZGK w Łącku - 20.07.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 20.07.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 07.07.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 07.07.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - Podgrabie - 16.06.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 05.06.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 02.06.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - Łącko ujęcie wody w Łącku - 26.05.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik Czarny Potok - 26.05.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - ośrodek zdrowia Czarny Potok - 26.05.2023 r.

· Wodociąg Łącko - budynek ZGK w Łącku - 26.05.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 31.03.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - zajezdnia PKS - 30.03.2023 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 30.03.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia Łącko - 10.03.2023 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 10.03.2023 r.

· Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, dotyczący obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łącko w 2022 r. - 15.02.2023 r.

· Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego w Czarnym Potoku - 11.01.2023r. 

· Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego  11.01.2023r. 


ROK 2022:

 · Wodociąg Łącko - Łącko pompownia - 02.12.2022 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - ośrodek zdrowia Czarny Potok - 02.12.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 28.11.2022 r.

 · Wodociąg Łącko - budynek ZGK w Łącku - 02.12.2022 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Wodociąg Łącko - 12.10.2022 r.

 · Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko i Czarny Potok - zbiornik - 22.09.2022 r.

 · Wodociąg Kadcza - zbiornik Kadcza - 16.09.2022 r.

 · Wodociąg Kadcza - zbiornik Kadcza - hydrant zbiornik wody pitnej - 22.08.2022 r.

· Wodociąg Kadcza - zbiornik Kadcza - nr działki 577 - 22.08.2022 r.

· Wodociąg Łącko - budynek zajezdni autobusowej PKS - 10.03.2022 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 10.03.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - ośrodek zdrowia- 10.03.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 10.03.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 03.06.2022 r.

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK- 03.06.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 03.06.2022 r. 

· Wodociąg Łącko - budynek przepompowni - ujęcie wody - 03.06.2022 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia - 29.04.2022 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Szczereż, zbiornik wody - 29.04.2022 r.

· Sprawozdania z badań: Czerniec - zbiornik, Łazy Brzyńskie - zbornik, Jazowsko budynek wielofunkcyjny, Gruszów - zbiornik, studnia romy - Maszkowice - 18.03.2022 r.

· Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łącko w 2021 roku - 04.02.2022 r.

· Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Łącko - 28.01.2022 r.

 

ROK 2021:

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Łącko - 27.01.2021 r.

 · Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi - Wodociąg publiczny Czarny Potok - 27.01.2021 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 14.05.2021 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 14.05.2021 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 14.05.2021 r.

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK- 14.05.2021 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 22.06.2021 r. 

· Wodociąg Łącko - budynek przepompowni - ujęcie wody - 22.06.2021 r.


 

ROK 2020:

 

 ·Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 03-08-2020 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 03-08-2020 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 19.06.2020 r. 

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 19.06.2020 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 16.04.2020 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 16.04.2020 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia - 16.04.2020 r.

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK- 16.04.2020.r.

 


• ROK 2019: 

· Wodociąg Łącko, sieć  - Budynek ZGK 27.12.2019 r.

 · Wodociąg Łącko - pompownia  27.12.2019 r.

 · Maszkowice - studnia - os. Romskie  13.12.2019 r.

 · Wodociąg Czarny Potok  - 06.12.2019 r.

 · Wodociąg Czarny Potok - ujęcie wody -  29.11.2019 r.

 · Wodociąg - Czerniec - 11.10.2019 r.

Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 11.10.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 28.06.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek zdrowia - 28.06.2019 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia - 28.06.2019 r.

· Wodociąg - Czerniec - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - zbiornik Czarny Potok - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - osiedle Romskie - Maszkowice - 31.05.2019 r.

· Wodociąg - Gruszów kurek - 31.05.2019 r. 

· Wodociąg - Budynek Wielofunkcyjny Jazowsko - 31.05.2019 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 17.05.2019 r.

· Wodociąg Jazowsko - budynek wielofunkcyjny - 17.05.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 08.03.2019 r.

. Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 08.03.2019 r.

· Wodociąg  Łącko, Przepompownia - 08.03.2019 r.

Wodociąg  Łącko, Zajezdnia autobusowa - 08.03.2019 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 15.02.2019 r.

· Wodociąg Pompownia Łącko - kurek - 15.02.2019 r.

• ROK 2018:

· Wodociąg Czarny Potok - Zbiornik - 14.12.2018 r.

· Wodociąg Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 14.12.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - budynek ZGK w Łącku - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia Łącko - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - sklep GS Czerniec - 30.11.2018 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia Łącko - 12.10.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Czarny Potok - zbironik wody czystej - 10.09.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Czarny Potok - Ośrodek Zdrowia - 10.09.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - Budynek Przepompowni - 30.07.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - Budynek ZGK w Łącku - 30.07.2018 r.

· Z.G.K. Łącko - budynek - kurek - 12.06.2018 r.

· Pompownia Łącko - kurek - 12.06.2018 r.

· Zbiornik Czarny Potok - 12.06.2018 r.

· Ośrodek zdrowia Czarny Potok - kurek - 12.06.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 25.05.2018 r.

· Studnia romska - Maszkowice - 18.05.2018 r.

· Wodociąg Łazy Brzyńskie - zbiornik - 18.05.2018 r.
· Czerniec - sklep - 18.05.2018 r.

· Wodociąg Łącko - przepompownia - twardość wody - 09.03.2018 r.

· Wodociąg Łącko - pompownia - 28.02.2018 r.

· Wodociąg Czarny Potok - zbiornik - 28.02.2018 r.

· Czarny Potok - 25.01.2018 r.

· Studnia Łazy Brzyńskie - przepompownia - 12.02.2018 r.

· Wodociąg Publiczny Łącko - ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

• ROK 2017:


· Łącko - wodociąg
· Łącko - SUW

· Czerniec - sklep
· Łazy Brzyńskie - zbiornik

· Czarny Potok - zbiornik
· Czarny Potok - ujęcie indywidualne (WP Czarny Potok - zbiornik)