Zimowe utrzymanie dróg

Telefon do kontaktu w sprawie z.u.d. : 18 444 55 58, wew. 3 (pracownik merytoryczny)

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Za utrzymanie dróg wewnętrznych,...
 Zimowe utrzymanie dróg w... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

  Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Za utrzymanie dróg wewnętrznych,...
 Zimowe utrzymanie dróg w... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Za utrzymanie dróg wewnętrznych,...
 Zimowe utrzymanie dróg w... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem wykonywanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz podwykonawców

Przedstawione poniżej opracowanie - mapy dróg w poszczególnych sołectwach są wykonane na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku w celu ułatwienia mieszkancom Gminy Łącko identyfikację Wykonawcy oraz poglądowego przebiegu drogi przezanczonej do z.u.d. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opracowań do innych celów niż opisane powyżej. 

Brzyna - mapa

Czarny Potok - mapa

Czerniec - mapa

Jazowsko - mapa

Kadcza - mapa

Kicznia - mapa

Łazy Brzyńskie - mapa

Łącko - mapa

Maszkowice - mapa

Obidza - mapa

Szczereż - mapa

Wola Kosnowa - mapa

Wola Piskulina - mapa

Zabrzeż - mapa

Zagorzyn - mapa

Zarzecze - mapa 

 Wykaz dróg gminnych...

Z.U.D. w sezonie zimowym 2020/2021

Z.U.D. w sezonie 2020/2021 Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na sezon zimowy 2020/2021 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponad to drogi powiatowe i droga wojewódzka....
 Z.U.D. w sezonie zimowym... Czytaj więcej: Z.U.D. w sezonie zimowym 2020/2021

Z.U.D w sezonie zimowym 2019/2020

Z.U.D. w sezonie 2019/2020 Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na sezon zimowy 2019/2020 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga wojewódzka. Za...
 Z.U.D w sezonie zimowym... Czytaj więcej: Z.U.D w sezonie zimowym 2019/2020

Z.U.D. w sezonie 2018/2019

Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na okres między 15 października 2018 r. a 30 kwietnia 2018 r., odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospdarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga...
Z.U.D. w sezonie 2018/2019 Czytaj więcej: Z.U.D. w sezonie 2018/2019