Zimowe utrzymanie dróg

Podziel się:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2020/2021

Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na sezon zimowy 2020/2021 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga wojewódzka.

Za utrzymanie dróg wewnętrznych, prywatnych na terenie Gminy Łącko, nie będących własnością Gminy Łącko odpowiadają ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem.

 

Drogi gminne

W sezonie zimowym 2020/2021 drogi gminne na terenie Gminy Łącko odśnieżane będą przez następujących Wykonawców wyłonionych w drodze przetargu.

WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2020/2021

Z.U.D w sezonie zimowym 2019/2020

Z.U.D. w sezonie 2019/2020 Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na sezon zimowy 2019/2020 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga wojewódzka. Za...
Z.U.D w sezonie zimowym 2019/2020

Z.U.D. w sezonie 2018/2019

Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na okres między 15 października 2018 r. a 30 kwietnia 2018 r., odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospdarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i droga...
Z.U.D. w sezonie 2018/2019