Parking

14.03.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku przypomina o obowiązku pobierania bezpłatnego biletu parkingowego i umieszczenie go za przednią szybą samochodu oraz stosowanie się do regulaminu parkingu (plik). Od wczorajszego dnia wystawiane są zawiadomienia o naliczeniu opłaty w wysokości 50 zł za brak biletu lub brak ważnego biletu parkingowego.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łącku jako administrator parkingu informuje, iż od dnia 03.01.2023 r. obowiązuje strefa ograniczonego czasowo parkowania w Łącku, w której obowiązkowe jest pobranie biletu parkingowego i umieszczenie go za przednią szybą pojazdu. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie parkingu w strefie  ograniczonego czasowo parkowania w obrębie strefy (przy parkomacie).

 

Regulamin parkingu w strefie ograniczonego czasowo parkowania z dnia 30 listopada 2022 r. - plik

 

Najważniejsze informacje:

1. Obowiązek posiadania bezpłatnego biletu obowiązuje od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 do 15.00.

2. Korzystający z parkingu może dwukrotnie skorzystać w czasie objętym obowiązkiem posiadania biletu z bezpłatnego parkowania. W tym celu pobiera w parkomacie bilet, który uprawnia do 60-minutowego bezpłatengo postoju parkingu.

3. Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

4. Bezpłatny bilet posiada datę i godzinę wjazdu na parking.

5. Za brak biletu lub brak ważnego biletu parkingowego nałożiona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł

 

Mapa poglądowa strefy ograniczonego czasowo parkowania:

mapa

legenda