Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku. PSZOK w Łącku postał w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 2 listopada 2021 r. czynny jest w godzinach:

poniedziałek - nieczynne

wtorek w godz. od 7:00 do 15:00 

środa w godz. od 7:00 do 15:00

czwartek - nieczynny

piątek  w godz. od 7:00 do 15:00 

sobota w godz. od 7:00 do 15:00

PREZENTACJA Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku - plik

 

EFRR_kolor-72dpi

 Punkt Selektywnej... Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 EFRR_kolor-72dpi
 Budowa Punktu... Czytaj więcej: Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku