Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

Podziel się:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

EFS_kolor-72dpi_1

 Punkt Selektywnej... Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rzowijanie systemu gospdoarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 EFS_kolor-72dpi_1
 Budowa Punktu... Czytaj więcej: Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku