Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku. PSZOK w Łącku postał w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.

Dni i godziny otwarcia PSZOKów w Łącku i Jazowsku:

Tabelka-4

PREZENTACJA Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku - plik

 

EFRR_kolor-72dpi

 Punkt Selektywnej... Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku

Punkt Selektywnej Ziórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przygotowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów z terenu gminy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Jazowsku. PSZOK w Jazowsku powstał w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jazowsku czynny jest w dniach i godzinach:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 15:00

wtorek, środa - nieczynne (dzień wewnętrzny)

piątek - nieczynne

czwartek w godz. od 7:00 do 15:00

II i IV sobota miesiąca w godz. od 7:00 do 15:00.

EFRR_kolor-72dpi
 Punkt Selektywnego... Czytaj więcej: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku