Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

 

PREZENTACJA Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku - plik


DSCN1323

zdj. PSZOK w Łącku

 

EFRR_kolor-72dpi

Punkt napraw i odzysku

Na nowo powstałym PSZOK w Łącku funkcjonuje punkt napraw i odzysku. Dotyczy to np. sprzętu AGD i RTV, którego można ponownie użyć. O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu decyduje pracownik PSZOK i dokonuje niezbędnych napraw. Do punktu można również dostarczyć sprawny sprzęt AGD i RTV.

Taki sprzęt zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej ze zdjęciem i opisem, żeby zainteresowane osoby mogły go bezpłatnie odebrać.

Punkt napraw i odzysku Czytaj więcej: Punkt napraw i odzysku

Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy mogą oddać następujące odpady: - papier i tektura; - tworzywa sztuczne i metale, - szkło; - odpady opakowaniowe wielomateriałowe; - przeterminowane leki i chemikalia; - odzież i tekstylia; - zużyte baterie i akumulatory inne niż...
 Wykaz odpadów... Czytaj więcej: Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Nowy PSZOK w Łącku - informacje o zakupach wyposażenia

W ramach projektu pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na nowo powstały Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku zakupiono następujace wyposażenie:  - ciągnik z ładowaczem...
 Nowy PSZOK w Łącku -... Czytaj więcej: Nowy PSZOK w Łącku - informacje o zakupach wyposażenia

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko
 Regulamin Punktu... Czytaj więcej: Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko