Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

EFS_kolor-72dpi_1

Podziel się:

Dni i godziny otwarcia PSZOK w Łącku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 1 kwietnia 2021 r. czynny jest w godzinach: poniedziałek - nieczynne wtorek, środa w godz. od 7:00 do 15:00  czwartek - nieczynny piątek  w godz. od 7:00 do 15:00  sobota w godz. od 8:00 do 16:00
 Dni i godziny otwarcia... Czytaj więcej: Dni i godziny otwarcia PSZOK w Łącku

Punkt napraw i odzysku

Na nowo powstałym PSZOK w Łącku funkcjonuje punkt napraw i odzysku. Dotyczy to np. sprzętu AGD i RTV, którego można ponownie użyć. O tym, czy przedmiot nadaje się do punktu decyduje pracownik PSZOK i dokonuje niezbędnych napraw. Do punktu można również dostarczyć sprawny sprzęt AGD i RTV.

Taki sprzęt zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej ze zdjęciem i opisem, żeby zainteresowane osoby mogły go bezpłatnie odebrać.

Punkt napraw i odzysku Czytaj więcej: Punkt napraw i odzysku

Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospdoarowanie odpadami mieszkańcy mogą oddać następujące odpady: - papieru i tektury; - tworzyw sztucznych i metali, - szkła; - odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; - przeterminowanych leków i chemikaliów; - odzieży i tekstyliów; - zużytych baterii i...
 Wykaz odpadów... Czytaj więcej: Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Nowy PSZOK w Łącku - informacje o zakupach wyposażenia

W ramach projektu pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na nowo powstały Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku zakupiono następujace wyposażenie:  - ciągnik z ładowaczem...
 Nowy PSZOK w Łącku -... Czytaj więcej: Nowy PSZOK w Łącku - informacje o zakupach wyposażenia

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko
 Regulamin Punktu... Czytaj więcej: Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Łącko