Nowy PSZOK w Łącku - informacje o zakupach wyposażenia

W ramach projektu pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na nowo powstały Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku zakupiono następujace wyposażenie:

 - ciągnik z ładowaczem czołowym do załadunku odpadów budowlanych jak również do utrzymania czystości i porządku na PSZOK,

- rębak do rozdrabniania gałęzi,

- zamiatarkę do ciągnika,

- akumulatorowy wózek do palet,

- wagę magazynową,

- belownicę - prasę do odpadów tj. plastik, papier i tektura,

- mobilną wywrotnicę do pojemników 1100 l,

- myjkę ciśnieniową,

- 8 kontenerów KP 7 na różne frakcje odpadów,

- 1 kontener 1100 l na świetlówki,

- 1 pojemnik o pojemności 500 l na akumulatory,

- 1 pojemnik o pojemności 120 l na zużyte baterie

- wyposażenie biurowe.Zdjęcie 1 Wiata na kontenery
Zdjęcie 2 Kontenery
Zdjęcie 3 Pojemniki na odpady
Zdjęcie 4 Ciągnik New Holland
Zdjęcie 5 Zamiatarka do ciągnika
Zdjęcie 6 Myjka ciśnieniowa
Zdjęcie 7 Rębak do gałęzi