Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Informacja w sprawie przerw w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:

W dniu 19. 11. 2020 r w miejscowości Łącko ( Niemiecka Wieś) od godz. 8:00 do 11:00.

Informacja w sprawie  przerw w dostawie wody

10.11.2020 r. - Chryzantemy w miejscach pamięci

W dniu dzisiejszym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku udekorowali chryzantemami odebranymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cmentarze choleryczne w naszej gminie oraz miejsca upamiętniające Święto Odzyskania Niepodległości w związku z jutrzejszą rocznicą. Kwiaty te pochodzą z akcji pomocy posiadaczom chryzantem w związku z zamknięciem cmentarzy w dniu 1 listopada br.

10.11.2020 r. - Chryzantemy w miejscach pamięci

INFORMACJA WS ODBIORU WORKÓW CZERWONYCH NA ODPADY TYPU "C"


Odbiór worków typu "C" od dnia 01.11.2020 r. będzie możliwy w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku,              33-390 Łącko 755.

INFORMACJA WS ODBIORU WORKÓW CZERWONYCH NA ODPADY TYPU

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA POŻOGI W ŁĄCKU ORAZ MIEJSCOWOŚCI KICZNIA

Mieszkańcy, których posesje  zostały objęte inwestycją budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kicznia oraz Łącko Osiedle Pożogi, którzy będą przyłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji sanitarnej  powinni:

1. Wypełnić i złożyć do ZGK w Łącku „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza/podłączenia  do kanalizacji sanitarnej” – wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku www.zgk.lacko.pl  z zakładki kanalizacja sanitarna lub odebrać osobiście w siedzibie ZGK w Łącku.

2. Po otrzymaniu „warunków technicznych” podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w przypadku wykonywania podłączenia systemem gospodarczym,  należy minimum jeden dzień wcześniej zgłosić ten fakt do biura ZGK w Łącku, celem ustalenia terminu odbioru ww przyłączenia przez pracownika ZGK.

3. Przy podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej musi być obecny pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, który dokona odbioru technicznego i sporządzi protokół z przyłączenia wraz z dokumentację zdjęciową.

4. Po wykonaniu podłączenia i odbiorze technicznym, właściciel nieruchomości powinien zgłosić się do ZGK celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Otrzyma również informację o rozliczeniu za ścieki i sposobach płatności za fakturę. 

    Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że do kanalizacji sanitarnej nie można podłączać rynien oraz odwodnienia terenu.

Telefon do uzyskania szczegółowych informacji: 18 444 55 58 wew. 6 lub 5.

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA POŻOGI W ŁĄCKU ORAZ MIEJSCOWOŚCI KICZNIA

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 3 października 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

KOMUNIKAT                WSKAZÓWKI

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

INFORMACJA PO ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ŁĄCKO

Dobiegła końca zbiorka odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie. Zebrana została ich rekordowa ilość - 288,6 ton. Trwa jeszcze likwidacja różnego rodzaju „dzikich” wysypisk, które zostały zgłoszone do ZGK w Łącku. Szacujemy, że łączny koszt tegorocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z naszych 16 sołectw wyniesie około 350 tys. zł. Jest to ogromna kwota, ale i też ilości odpadów wystawionych przez naszych mieszkańców były niespotykane do tej pory, co przedstawia poniższy wykres.

Należy również dodać że w bardzo szybki sposób rośnie liczba odpadów komunalnych zbieranych w naszej gminie w trakcie comiesięcznych zbiórek. Średniomiesięczny koszt takiej zbiórki zbliża się już do 200 tys. zł. Z jednej strony należy się cieszyć bo oznacza to że zdecydowanie mniej śmieci trafia do lasów bądź innych, ustronnych miejsc jak również do pieców. Z drugiej strony rosną w zatrważający sposób koszty tzw. „obsługi” gospodarki odpadami na terenie Gminy Łącko, co przełoży się na szybsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę odpadami w budżecie gminy w bieżącym roku. Pomimo analizy i przyjętych założeń przy ustalaniu  na 2020 r. wysokości stawek za odpady na terenie naszej gminy, system, który wg założeń ustawy ma się bilansować z opłat zbieranych od mieszkańców w żaden sposób się nie bilansuje. W naszej gminie obecne stawki dla mieszkańców pozwolą sfinansować prawdopodobnie 10 miesięcy odbioru odpadów komunalnych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na rok 2021.

 

INFORMACJA PO ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ŁĄCKO

PODZIĘKOWANIE

KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIE GRUPIE "SZYJEMY MASECZKI - OKOLICE ŁĄCKA" ZA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MASECZEK OCHRONNYCH.

PODZIĘKOWANIE
poprzednia 1 2 3 4 ... 10 następna