Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Informacja dot. nieprzyjmowania ścieków dowożonych na Oczyszczalni ścieków w Jazowsku w dniu 11.11.2019 r.

INFORMACJA

W dniu 11.11.2019 roku nie będą przyjmowane ścieki dowożone na Oczyszczalnie ścieków w Jazowsku. 


                                                                                  Paweł Czepielik

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

Informacja dot. nieprzyjmowania ścieków dowożonych na Oczyszczalni ścieków w Jazowsku w dniu 11.11.2019 r.

Uroczystość wręczenia nagród międzyszkolnego konkursu pn. „ Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

Po raz kolejny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko zorganizowali międzyszkolny konkurs związany z tematyką segregacji odpadów pn. „ Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

Celem konkursu było m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ponownego wykorzystania odpadów surowcowych, podejmowania działań dążących do ochrony środowiska naturalnego  poprzez minimalizowanie ilości odpadów jakie powstają w gospodarstwach domowych.

Przedmiotem prac było przygotowanie dowolną techniką przedmiotu codziennego użytku jedynie z odpadów (surowców wtórnych) które podlegają selektywnej zbiórce na terenie Gminy Łącko (torebek foliowych, puszek, butelek plastikowych, makulatury, zakrętek, kapsli itp.)

Rozdanie nagród nastąpiło 15 października 2019 roku  w Urzędzie Gminy Łącko

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę.

Lista zwycięzców konkursu:

W kategorii I (klasy I-III)

I miejsce – Michał Kudrawczuk – SP Obidza

II miejsce – Karol Twardowski – SP Łącko

III miejsce – Michał Turek – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Tymoteusz Pelc – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Ilona Gucwa – SP Kicznia

Wyróżnienie – Izabela Baziak – SP Zarzecze

Wyróżnienie – Joanna Gromala - SP Zarzecze

Wyróżnienie – Igor Turek – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Emilia Kurnyta – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Wiktoria Klag – SP Zarzecze

Wyróżnienie – Adrian Gucwa – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Bartłomiej Gomółka – SP Obidza

 

W kategorii II (klasy IV-VI)

I miejsce – Agnieszka Hamiga – SP Zabrzeż

II miejsce – Izabela Gucwa – SP Kicznia

III miejsce – Dawid Garncarczyk – SP Jazowsko

Wyróżnienie –Weronika Kowalczyk – SP Zagorzyn

Wyróżnienie – Dominika Latasiewicz – SP Jazowsko

 

W kategorii III (klasy VII-VIII)

I miejsce – Martyna Słabszewska – SP Zabrzeż

II miejsce – Arkadiusz Hamiga – SP Zabrzeż

III miejsce – Alicja Rams – SP Zarzecze

 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.

Już dziś zapraszamy do udziału w konkursie który odbędzie się w przyszłym roku.

Prace laureatów konkursu pn. „ Nie wyrzucaj – wykorzystaj” zostaną wystawione w Urzędzie Gminy Łącko w terminie od 25- 31 października.

Uroczystość wręczenia nagród międzyszkolnego konkursu pn. „ Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łącku zakupił kolejny samochód ciężarowy marki MAN 17.192 wywrotka 4x4 z HDS, rok produkcji 1992. Ułatwi on znacznie transport materiałów sypkich i betonowych oraz sprzętu niezbędnego do wykonania robót na terenie naszej gminy. W sezonie zimowym będzie wykorzystywany do ZUD na terenie Gminy Łącko i zastąpi wysłużonego Stara 266. Koszt zakupu wyniósł 43 050,00 zł i został całkowicie pokryty ze środków własnych Zakładu.

Pracownicy ZGK przeprowadzili „mały” remont zakupionego samochodu MAN, który obejmował konserwację podwozia i skrzyni ładunkowej, malowanie nadwozia oraz skrzyni z koloru białego na „komunalny”- pomarańczowy. 

ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów w ramach projektu "Edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko"

Dnia 7 października 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów oragnizowanych w ramach projektu "Edukacja ekologiczna z zakresu gosdpoarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko" współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godspoarki Wodnej w Krakowie. Były to trzy konkursy:

1) Konkurs plastyczny "Odpady segregujesz-dobrze postępujesz!".

2) Konkurs fotograficzny "Segregacja w obiektywie".

3) Zbiórka makulatury.

Finaliści konkursów otrzymali z rąk Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny dyplomy oraz atrakcyjne nagrody na łączną kwotę 5400,00 zł. Celem konkursów było przede wszytskim propagowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz uświadominenie istoty problemu segregacji odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jako organizator serdecznie gratuluje wszytskim laureatom oraz dziękuje za udział w konkursach wszystkim uczestnikom.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów w ramach projektu

Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

Końcem września został uruchomiony ciąg technologiczny oczyszczania ścieków na nowo wybudowanej oczyszczalni w Łącku. Aktualnie prowadzone są prace rozbiórkowe starej nieczynnej już oczyszczalni. Oczyszczalnia obsługuje sieć kanalizacyjną z m. Łącko, Czerniec, Kicznia, Zagorzyn. Wola Kosnowa, Wola Piskulina, a docelowo Zabrzeż i Maszkowice.

Przypomnijmy, że obiekt powstał w ramach projektu p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wynosi 16 162 200 zł.

Równocześnie w ramach ww. projektu trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, której oddanie do użytkowania zaplanowano na I kwartał 2020 r. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi  6 800 145 zł.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała kwotę 20 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Jest to ogromny sukces gminy ponieważ ww. kwota jest jednym z największych dofinansowań tego typu zadań w Małopolsce.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków była konieczna, gdyż stan techniczny starego obiektu był bardzo zły, a ciąg technologiczny pracował na granicy możliwości technicznych już od kilku lat. Można również stwierdzić, że tylko dzięki zdecydowanym i skutecznym działaniom Urzędu Gminy powstał nowy obiekt spełniający wszystkie normy oczyszczania ścieków, co w rezultacie uchroniło gminę przed możliwą awarią systemu, a w konsekwencji ogromnymi karami finansowymi.

Bez realizacji tego zadania niemożliwe byłoby również planowanie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji.

Zdjęcia oczyszczalni 

Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CZARNYM POTOKU

WS PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - 1.10.2019 r

KOMUNIKAT
 

INFORMACJA

Realizacja programu "Moja pierwsza praca" przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Pierwsza umowa o pracę" nr WP-XVII.3212.9.8.2019. Program realizowany jest dzięki doatcji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Poslce na lata 2014-2020.      
Realizacja programu

Informacja dotycząca przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalnie

   Kierownik Zakładu Gospodaki Komunalnej w łącku informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. aż do odwołania ścieki dowożone nie będą przyjmowane na Oczyszczalnię ścieków w Łącku. Spowodowane jest to złą kondycją techniczną oczyszczalni oraz zbliżającym się "rozruchem" nowobudowanej.

   W związku z tym ścieki dowożone przyjmowane są wyłącznie na Oczyszczalni ścieków w Jazowsku w określonych ilościach. Może to spodowodwać wydłużony czas realizacji wywozu nieczystości przez podmioty świadczące usługi wywozu z terenu naszej Gminy.

   Z tego względu prosimy o wcześniejsze przewidywanie zgłoszenia wywozu nieczystości z posesji.

   Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalnie

Ogłoszenia o sprzedaży pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

Kierownik Zakłądu Gospodarki Komunalnej oferuje so sprzedaży pojazdy będące własnością Gminy Łącko - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
Ogłoszenia o sprzedaży pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
poprzednia 1 2 3 4 ... 6 następna