Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

12.07.2024 r. - Zakup beczki do wody pitnej

W ubiegłym tygodniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku dokonał zakupu beczki do przewozu wody pitnej, która w razie awarii wodociągu lub braku wody będzie służyć mieszkańcom naszej Gminy. 
 12.07.2024 r. - Zakup... Czytaj więcej: 12.07.2024 r. - Zakup beczki do wody pitnej

12.07.2024 r. - Pobranie poboczy i wykonanie mijanek w Obidzy i Brzynie

W Obidzy oraz Brzynie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku wykonali prace polegające na pobraniu poboczy oraz wykonaniu mijanek wzdłuż dróg gminnych.

 12.07.2024 r. - Pobranie... Czytaj więcej: 12.07.2024 r. - Pobranie poboczy i wykonanie mijanek w Obidzy i Brzynie

05.07.2024 r. - "Praca formą integracji" realizowany przez ZGK w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku otrzymał dotację na 2024 rok w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie pod nazwą "Praca formą integracji" obejmuje dofinansowanie zatrudnienia na 5 stanowiskach pracy, w tym 4 osób ze społeczności romskiej na stanoiwsku pracownik gospodarczy na terenie gminy.

 

"Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polscee na lata 2021-2030"

 05.07.2024 r. -

27.06.2024 r. - Podziękowania dla firmy Ogrodnictwo Janik

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pragnie złożyć serdeczne podziękowania firmie Ogrodnictwo Janik z Gołkowic Górnych za podarowanie sadzonek kwiatów, które zdobią otoczenie siedziby ZGK w Łącku, budynku wielofunkcyjnego w Jazowsku, jak również centrum Łącka.
 27.06.2024 r. -... Czytaj więcej: 27.06.2024 r. - Podziękowania dla firmy Ogrodnictwo Janik

11.06.2024 r. - Radiowe system odczytu wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie modernizacji sposobu odczytu stanu wodomierzy. W dużej części odczyty odbywają się już całkowicie zdalnie. Stale pracując nad unowocześnieniem i ulepszeniem standardów naszych usług, sukcesywnie wprowadzamy wodomierze radiowe, które pozwalają na szybki odczyt rzeczywistego stanu bez...
 11.06.2024 r. - Radiowe... Czytaj więcej: 11.06.2024 r. - Radiowe system odczytu wodomierzy

06.06.2024 r. - Nowoczesna ewidencja odpadów przywiezionych na PSZOK w Łącku i Jazowsku

Zakład Gospdoarki Komunalnej w  Łącku w celu udogodnienia mieszkańcom przyjęcia odpadów na PSZOK w Łącku oraz Jazowsku wprowadził unowocześnienie ewidencji odpadów. W maju pracownicy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku oraz w Jazowsku wyposażeni zostali w tablety. Po odbyciu szkolenia, jak również pozytywnym...
 06.06.2024 r. -... Czytaj więcej: 06.06.2024 r. - Nowoczesna ewidencja odpadów przywiezionych na PSZOK w Łącku i Jazowsku

29.05.2024 r. - Zaopatrzenie gospodarstw domowych z terenu Gminy Łącko w kompostowniki

Wójt Gminy Łącko informuje o przystąpieniu do programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpałatnie wśród zainteresowanych mieszkańców, którzy wyrażą chęć założenia kompostownika, tym samym nie będą oddawać odpadów biodegradowalnych w ramach systemu...
 29.05.2024 r. -... Czytaj więcej: 29.05.2024 r. - Zaopatrzenie gospodarstw domowych z terenu Gminy Łącko w kompostowniki

29.05.2024 r. - Koszenie traw wzdłuż dróg gminnych

Trwają prace związane z koszeniem traw wzdłuż dróg gminnych. Do tej pory pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku skosili pobocza w miejscowościach: Szczereż, Czarny Potok, Maszkowice, Jazowsko, Łącko, Łazy Brzyńskie, Zabrzeż, Zarzecze i Czerniec. W dniu dzisiejszym prace te są wykonywane w Kadczy, Kiczni i Woli Kosnowej. W...
 29.05.2024 r. - Koszenie... Czytaj więcej: 29.05.2024 r. - Koszenie traw wzdłuż dróg gminnych

29.05.2024 r. - Informacja o pracy Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Łącku w dniu 31.05.2024 r.

Informujemy, iż w dniu 31.05.2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku będzie nieczynny.

PSZOK w Łącku będzie pracował normalnie.

 29.05.2024 r. -...
poprzednia
1 2 3 4 ... 41