Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 3 października 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

KOMUNIKAT                WSKAZÓWKI

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

INFORMACJA PO ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ŁĄCKO

Dobiegła końca zbiorka odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie. Zebrana została ich rekordowa ilość - 288,6 ton. Trwa jeszcze likwidacja różnego rodzaju „dzikich” wysypisk, które zostały zgłoszone do ZGK w Łącku. Szacujemy, że łączny koszt tegorocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z naszych 16 sołectw wyniesie około 350 tys. zł. Jest to ogromna kwota, ale i też ilości odpadów wystawionych przez naszych mieszkańców były niespotykane do tej pory, co przedstawia poniższy wykres.

Należy również dodać że w bardzo szybki sposób rośnie liczba odpadów komunalnych zbieranych w naszej gminie w trakcie comiesięcznych zbiórek. Średniomiesięczny koszt takiej zbiórki zbliża się już do 200 tys. zł. Z jednej strony należy się cieszyć bo oznacza to że zdecydowanie mniej śmieci trafia do lasów bądź innych, ustronnych miejsc jak również do pieców. Z drugiej strony rosną w zatrważający sposób koszty tzw. „obsługi” gospodarki odpadami na terenie Gminy Łącko, co przełoży się na szybsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę odpadami w budżecie gminy w bieżącym roku. Pomimo analizy i przyjętych założeń przy ustalaniu  na 2020 r. wysokości stawek za odpady na terenie naszej gminy, system, który wg założeń ustawy ma się bilansować z opłat zbieranych od mieszkańców w żaden sposób się nie bilansuje. W naszej gminie obecne stawki dla mieszkańców pozwolą sfinansować prawdopodobnie 10 miesięcy odbioru odpadów komunalnych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na rok 2021.

 

INFORMACJA PO ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ŁĄCKO

PODZIĘKOWANIE

KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIE GRUPIE "SZYJEMY MASECZKI - OKOLICE ŁĄCKA" ZA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MASECZEK OCHRONNYCH.

PODZIĘKOWANIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Od dnia 7 września 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku będzie ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy Łącko. Przy zdecydowaniu się na osobiste uregulowanie należności lub uzyskanie informacji, pamiętać należy o zachowaniu obowiązujących środków bezpieczeństwa, tj. o maseczce i dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznej odległości. Do kasy i pok. nr 2 prosimy o podchodzenie pojedynczo.

Zakład Gospodarki Komunalnej czynny od pn  do pt. w godz. od 7:00 do 15:00

Kasa czynna od pn do pt. w godz. od 7:00 do 14:00 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

KONKURS " EKO - akcja segregacja! "

Konkurs organizowany jest przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko.

Szczegóły konkursu w załącznikach:

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODO

KONKURS

INFORMACJA WS LOKALI UŻYTKOWYCH DO NAJMU

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter,  w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/aktualnosci.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 16 września 2020 r.

 

WYKAZ LOKALI

INFORMACJA WS LOKALI UŻYTKOWYCH DO NAJMU

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu "C" worki czerwone

Wytyczne postępowania z odpadami komunalnymi dla osób przebywających w izolacji:                Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem...
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu

21.08.2020 r. Poranne sprzątanie rynku

W dniu dzisiejszym po raz kolejny pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Łącku od wczesnych godzin porannych porządkowali płytę rynku w Łącku oraz parkingi przyległe z zalegających odpadów. 

21.08.2020 r. Poranne sprzątanie rynku

Zmiana czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że dzień 17 sierpnia 2020 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w związku z tym, że dzień  świąteczny 15 sierpnia 2020 r. przypada w sobotę. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Zmiana czasu pracy  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Łącku w dniu 17 sierpnia 2020 r.
poprzednia 1 2 3 4 ... 9 następna