Odpady

 

Odpady gr

 

Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łącko.

Podziel się:

Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ramach programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowanego przez powiat od 2001 r. mieszkańcy powiatu mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu. W celu zgłoszenia ww odpadów do utylizacji należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wniosek , który można pobrać na stronie internetowej http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/ochrona_srodowiska/program_usuwania_odpadow_zawiera/

Powyższe zadanie realizowane jest przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

        Kontakt w sprawie realizacji wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest: Starostwo Powiatowe:  Pani Teresa Fałowska. Kontakt pod numerem telefonu: 18 41 41 635, fax. 18 41 41 700. Dodatkowe informacje można uzyskać również w Zakładzie Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 18 444 55 58 wew.3.

Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Odpady z działalności rolniczej

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej? Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustyawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, także odpady nie zawierające odpadów...
Odpady z działalności rolniczej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli...
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi realizowanej na terenie Gminy Łącko.

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Podstawowe informacje dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Odpady z działalności gospodarczej z terenu Gminy Łącko

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łącko...
Odpady z działalności gospodarczej z terenu Gminy Łącko

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Informacja Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest dostępna pod tym adresem.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Łącko wprowadzające nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
poprzednia 1 2 następna