Odpady

 

Odpady gr

 

Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łącko.

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 r.
 Harmonogram odbioru... Czytaj więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2021 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli...
 Punkt Selektywnej... Czytaj więcej: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi realizowanej na terenie Gminy Łącko.

 Informacje z zakresu... Czytaj więcej: Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Podstawowe informacje dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami.

 Zasady prawidłowego... Czytaj więcej: Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Odpady z działalności gospodarczej z terenu Gminy Łącko

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łącko...
 Odpady z działalności... Czytaj więcej: Odpady z działalności gospodarczej z terenu Gminy Łącko

Odpady z działalności rolniczej, w tym opony

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej? Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, także odpady nie zawierające odpadów...
 Odpady z działalności... Czytaj więcej: Odpady z działalności rolniczej, w tym opony

Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ramach programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowanego przez powiat od 2001 r. mieszkańcy powiatu mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu. W celu...
 Jak postępować z... Czytaj więcej: Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami

Obowiązujące na terenie Gminy Łącko akty prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 Obowiązujące akty... Czytaj więcej: Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacje w przedmiotowym zakresie.

 Rejestr działalności... Czytaj więcej: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
poprzednia
1 2