Odpady

 

Odpady gr

 

Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łącko.

Odpady z działalności rolniczej, w tym opony

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej? Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, także odpady nie zawierające odpadów...
 Odpady z działalności... Czytaj więcej: Odpady z działalności rolniczej, w tym opony

Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ramach programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowanego przez powiat od 2001 r. mieszkańcy powiatu mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu. W celu...
 Jak postępować z... Czytaj więcej: Jak postępować z odpadami zawierającymi azbest?

Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami

Obowiązujące na terenie Gminy Łącko akty prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 Obowiązujące akty... Czytaj więcej: Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami

Zapobiegaj powstawaniu odpadów

Wskazówki dotyczące skutecznego zapobiegania powstawania odpadów

 Zapobiegaj powstawaniu... Czytaj więcej: Zapobiegaj powstawaniu odpadów
1 2
następna