Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Jak prawidłowo oznakować pojemniki i worki na odpady kodami kreskowymi?

Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Łącko wprowadzone zostały kody kreskowe służące identyfikacji odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych od mieszkańców. Zastosowanie kodów umożliwia sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości zarówno przez mieszkańców jak i firmę odbierającą odpady komunalne. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, kto wystawił odpady przed posesję, w jakiej ilości, czy właściwie je segreguje oraz kiedy zostały odebrane przez firmę wywozową. Kody pozwalają również na precyzyjne określenie ilości faktycznie odebranych przez firmę wywozową odpadów. Kody kreskowe przypisane są do poszczególnych posesji i są niepowtarzalne (tzn. każdy ma niepowtarzalny numer).

Odbiór kodów kreskowych niezbędnych do oznakowania worków/pojemników z odpadami komunalnymi odbywa się w Urzędzie Gminy Łącko. Kody można otrzymać w pokoju nr 5 lub na dzienniku podawczym (na parterze budynku). ​W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem 18-41-40 725.

WAŻNE: Jeden kod kreskowy odpowiada wielkości worka o pojemności 120 l.

Są dwa rodzaje kodów:

  1. Kody z napisem NIESEGREGOWANE do naklejania na czarny worek lub kubeł z odpadami zmieszanymi do jednokrotnego sczytywania.
  2. Kody z napisem SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami selektywnie zbieranymi w szczególności na worki w kolorze zielonym (szkło), niebieskim (papier), żółtym (tworzywa sztuczne i metale) do jednokrotnego sczytywania.


Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do odbioru wyłącznie tych odpadów, które są oznaczone odpowiednim kodem. W przypadku braku kodu odpady nie zostaną odebrane.

Kod kreskowy naklejamy na kuble w widocznym miejscu na ścianie frontowej lub pokrywie, na worku w miejscu umożliwiającym pracownikowi sczytanie kodu.

WAŻNE: Wystawiając worek lub kubeł każdorazowo naklejamy nowy kod.

W przypadku worków lub kubłów o pojemności większej niż 120 l, np. 240 l – naklejamy 2 kody, na pojemnik 550 l – 4 kody, itd.

WAŻNE: W terminach odbioru należy udostępnić przedsiębiorcy odbiór odpadów, odpady należy wystawić przed wjazd/ wejście na posesję - nie będą odbierane odpady bezpośrednio z terenu posesji. Pracownikom nie wolno wchodzić na Państwa teren prywatny.

Jak składać reklamacje odbioru odpadów?

Wszelkie reklamacje związane z nieodbieraniem odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne należy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku:

  • osobiście,
  • telefonicznie: na numer (018) 444 55 58 (wew. 3 lub 4),
  • e-mailowo: na adres zgk@lacko.pl 
  • faksem.


Każde zgłoszenie jest przekazywane do jednostki odbierającej odpady.

UPRZEJMIE PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD.


Jak prawidłowo segregować odpady?

Broszura dotycząca prawidłowego segregowania odpadów znajduje się pod tym adresem (format pliku: PDF).

Podziel się: