Kanalizacja sanitarna


telefon

  Awarię kanalizacji sanitarnej należy zgłosić telefonicznie pod jednym z podanych numerów:

  • 18 444-55-58 (wew. 4) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  • 660-094-186 czynny przez całą dobę
  • 602-682-181 czynny przez całą dobę

Stawki opłaty dla korzystających z kanalizacji obowiązujące w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.:

Lp. Oczyszczalnia ścieków             Cena brutto (zł/m³ )      
1 Oczyszczalnia ścieków Łącko - osoby fizyczne 5,82
2 Oczyszczalnia ścieków Łącko - podmioty gospodarcze 8,13
3 Oczyszczalnia ścieków Jazowsko - osoby fizyczne 5,82
4 Oczyszczalnia ścieków Jazowsko - podmioty gospodarcze          9,20
5 Opłata abonamentowa 2,16

 

Rejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływywych  - plik 

samochod-asenizacyjny-990x743


dokumenty

DOKUMENTY do pobrania:

WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Taryfy obowiązujące od 8 października 2021 r.

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko

Dopłaty obowiązujące od 8 października 2021 r.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną - załącznik