Kanalizacja sanitarna

  

telefon

  Awarię kanalizacji sanitarnej należy zgłosić telefonicznie pod jednym z podanych numerów:

  • 18 444-55-58 (wew. 4) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  • 660-094-186 czynny przez całą dobę
  • 602-686-874 czynny przez całą dobę

Obowiązujące stawki opłaty dla korzystających z kanalizacji:
 
1. Oczyszczalnia ścieków Łącko - osoby fizyczne - 7,00 zł/m³ brutto 
2. Oczyszczalnia ścieków Łącko - podmioty gospodarcze - 8,34 zł/m³ brutto
3. Oczyszczalnia ścieków Jazowsko - osoby fizyczne - 7,00 zł/m³ brutto
4. Oczyszczalnia ścieków Jazowsko - podmioty gospodarcze - 9,28 zł/m³ brutto
5. Oczyszczalnia ścieków Kadcza - osoby fizyczne - 7,00 zł/m³ brutto
6. Oczyszczalnia ścieków Kadcza - podmioty gospodarcze -  9,83 zł/m³ brutto
7. Opłata abonamentowa - 2,16 zł/miesiąc

 

Rejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływywych (stan na dzień 26.04.2022 r.)  - plik 

samochod-asenizacyjny-990x743


dokumenty

DOKUMENTY do pobrania:

WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości

Taryfy obowiązujące od 8 października 2022 r.

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko

Dopłaty obowiązujące od 8 października 2022 r.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną - załącznik

 

Taryfy (Kadcza) obowiązujące o 01.09.2022 r.

Dopłaty (Kadcza) obowiązujące od 01.09.2022 r.