Realizowane projekty

Poniżej prezentujemy realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych funduszy.

"Rozwój poprzez pracę" realizowany przez ZGK w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Rozwój poprzez pracę" nr WZ-IV.3212.9.14.2023. Celem dotacji jest dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy i zatrudnienia pracowników ze społeczności romskiej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku.
Zadanie realizowane będzie dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach: "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".
 
Bez nazwy
 

"Praca szansą na rozwój i lepsze jutro"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Praca szansą rozwoju" nr WZ-IV.3212.7.7.2022. Celem dotacji jest dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy i zatrudnienia pracowników ze społeczności romskiej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

Zadanie realizowane jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach: "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

Realizacja programu "Praca szansą rozwoju" przez ZGK w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Praca szansą rozwoju" nr WZ-IV.3212.9.22.2021. Celem dotacji jest dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy i zatrudnienia pracowników ze społeczności romskiej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku.  Zadanie realizowane jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw...
 Realizacja programu... Czytaj więcej: Realizacja programu "Praca szansą rozwoju" przez ZGK w Łącku

"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsku"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rzowijanie systemu gospdoarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 1 650 218,78 zł brutto.
Wartość projektu: 1 941 433,90 zł brutto.

EFRR_kolor-72dpi
 Czytaj więcej: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsku"

"Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działając w imieniu Gminy Łącko w 2020 r. realizował program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.” Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę”. W ramach zadania wśród dzieci z przedszkoli gminnych przeprowadzono warsztaty edukacyjne obejmujące swym zakresem wiedzę o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz segregacji odpadów. Dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych przygotowano i przekazano ulotki propagujące walkę ze smogiem, a także o tej tematyce na gminnych tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie zamieszczono plakaty. Natomiast na działce nr 593 w Jazowsku (obok Orlika) wykonano ścieżkę edukacyjną.
 Czytaj więcej: "Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę"

Konkurs "Eko akcja - segregacja"

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko w ramach umowy na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałcyh z terenu Gminy Łącko przeprowadzili konkurs plastyczny "Eko akcja sergegacja". Celem konkursu było zwiększenie...
 Konkurs Czytaj więcej: Konkurs "Eko akcja - segregacja"

Konkurs plastyczny "Przyda się"

Zakład Gospodarki Komunlanej w Łącku działając w imieniu Gminy Łącko w czerwcu 2020 r. zorganizował konkurs plastyczny pn. "PRZYDASIE". Konkurs był realizowany w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
 Konkurs plastyczny... Czytaj więcej: Konkurs plastyczny "Przyda się"

Program "Moja pierwsza praca"

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w 2020 r. realizował projekt "Pierwsza umowa o pracę" nr WZ-IV.3212.9.11.2020. Program realizowany był dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Poslce na lata 2014-2020.          ...
 Program Czytaj więcej: Program "Moja pierwsza praca"

"Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko"

Projekt wdrażany był na obszarze Gminy Łącko w szkołach podstawowych oraz przedszkolach samorządowych. Głównym celem projektu był wzrost wiedzy z zakresu zasad gospdoarki odpadami oraz świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w Gminie Łącko.

images

 Czytaj więcej: "Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko"
poprzednia
1 2