Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

images

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy:

- papieru i tektury;

- tworzyw sztucznych;

- metali;

- opakowań wielomateriałowych;

- szkła bezbarwnego, szkła kolorowego;

- odpadów biodegradowalnych;

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- zużytych baterii i akumulatorów;

- zużytych opon;

- przeterminowanych lekarstw;

- inne niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyjątkiem: papy, eternitu/azbestu, wełny szklanej, wełny mineralnej).

CZYNNE:

Poniedziałek - Sobota : 8.00 - 16.00

Warunki dostarczania odpadów

Odpady do PSZOK we własnym zakresie i własnym kosztem bezpłatnie dostarczyć mogą tylko mieszkańcy Gminy Łącko oraz letnicy i osoby czasowo zamieszkałe, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Odpady powinny być oklejone kodami kreskowymi. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji. Ilość odpadów powinna wskazywać, że pochodzą one z gospodarstw domowych.


depositphotos_9737522-stock-illustration-business-attention-exclamation-mark

UWAGA! Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady ZMIESZANE!

PSZOK nie przyjmuje także:

- odpadów innych niż komunalne;

- materiałów zawierających azbest;

- papy;

- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się w wewnątrz opakowania;

- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.Podziel się: